data.teacher.lastname

Багш:

.Dreampsd

Төрөл:

Дизайн
Үнэлгээ:

45000₮

26000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 00:51
Суулгах заавар
Суулгах заавар 08:49
Анхан шатны ойлголт
Интэрфэйс ойлголт 02:57
Project үүсгэх & Анхаарах зүйлс 08:33
Layer-ын ойлголт 09:00
“Timeline” гэж юу вэ? 09:01
“Shape & Mask” ойлголт 07:26
“Blending Mode” ойлголт 02:49
“Matte” ойлголт 04:01
Text animation 08:07
Дууны ойлголт 04:58
"Motion Graphic" хичээл
“Shape” хөдөлгөх 10:03
Shape Logo Animation 08:56
Text Shape Animation 10:48
Савлах эффект 08:42
Эффекттэй Nнтро 13:09
“Lower Third”хийх 1-р хэсэг 08:41
“Lower Third”хийх 2-р хэсэг 08:35
Анхан шатны 3D compositing 15:23
“Camera” интро 16:08
Motion track & Camera
Motion Track 1-р хэсэг 08:01
Motion Track 2-р хэсэг 05:01
Motion Track 3-р хэсэг 05:54
3D Camera tracker 10:49
Warp stabilizer 01:50
Ногоон фон цоолох
1-р хэсэг 05:09
2-р хэсэг 07:05
Бонус хичээл
Motion 2 хэрэгсэл 15:33
Бичлэг хэрхэн болгох вэ? 08:34
Шаардагдах үзүүлэлт 06:18
Бие даалт
Бие даалт 06:40
Сэтгэл ханамжийн судалгаа
After Effect-ийн цогц сургалтын сэтгэл ханамжийн судалгаа 00:22

Танд зориулсан

Powered by Meworld