data.teacher.lastname

Багш:

С.Баатарсүрэн

Төрөл:

Хувь Хүний Хөгжил
Үнэлгээ:

24000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 01:00
Үндсэн ойлголт
Харилцааны үндсэн ойлголтууд 14:01
Харилцаа ба ханлагын үүрэг 11:51
Амжилттай харилцаа /яриа/ үүсгэх зөвлөмжүүд
Тааламжгүй сэтгэгдэл төрүүлэхээс зайлсхийх ба харилцааны орон зай 10:37
Харилцааын үндсэн дүрмүүд 11:42
Сошиал харилцаа 05:23

Танд зориулсан

Powered by Meworld