data.teacher.lastname

Багш:

.MglExcel

Төрөл:

Оффис Чадвар
Үнэлгээ:

30000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 00:05
Анхан шатны функцуудтай танилцах
Hyperlink ашиглан зураг оруулах 05:11
$ function ашиглаж сурцгаая 04:45
Concatenate function ашиглалт 03:28
Left, Right, Mid function 06:22
Median, average, mode function 01:51
Sum болон if function 04:41
Count function түүний төрөл ба хэрэглээ 04:24
Sumif function ашиглалт 03:32
Дунд шат
If function 1-р хэсэг 05:56
If function 2-р хэсэг 05:33
match function 03:35
index ашиглах 04:14
тоог тоймлох, int function-уудтай танилцах 03:41
rank function ба түүний төрлүүд 04:28
Transpose function 03:04

Танд зориулсан

Powered by Meworld