онлайн,сургалт,онлайн сургалт,санхүү,санхүү сургалт,Дашбоард болон санхүүгийн тоон утгыг дүрслэх\,Дашбоард болон санхүүгийн тоон утгыг дүрслэх,Excel dashboard,excel график,санхүүгийн график

data.teacher.lastname

Багш:

Ананд

Төрөл:

Санхүү Хөрөнгө Оруулалт

Үнэлгээ:

55,000₮

Танилцуулга
Танилцуулга
01:58
Хичээлийн материал
Хичээлийн материал
02:06
Хичээлийн зорилго
Хичээлийн зорилго
04:20
Үндсэн ойлголт ба онолын хэсэг
Дүрслэх ур чадвар
05:48
Сэдэв
08:09
Өнгө ба дүрс
06:37
Өнгө ба дүрсний дасгал
06:13
Анхаарлыг хэрхэн татах вэ?
08:47
Анхаарлыг татах дасгал
05:12
Загварын зарчим
06:25
Дашбоард
07:28
Дашбоард байгуулах
Шугаман график байгуулах
13:54
Area график оруулах
03:56
Column график байгуулах
04:59
Pie график байгуулах
10:22
Pie графикт зүү нэмэх
01:03
Pie графикийн нэмэлт тохиргоо
02:32
4 төрлийн pie график байгуулах
12:03
Босоо дашбоард байгуулах
2 төрлийн босоо график
13:19
Waterfall ба Area график байгуулах
08:50
Column график байгуулах
11:38
Балансын мэдээллийг цэгцлэх
07:07
Дүгнэлт
Хичээлийн дүгнэлт
03:41

Шинэ сургалтууд

  • Гандолгор

    Шилдэг борлуулагчийн 10 ухаан

    18 0
    22,500₮
Item 1 of 12