data.teacher.lastname

Багш:

Э.Ананд

Төрөл:

Санхүү Хөрөнгө Оруулалт
Үнэлгээ:

52000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 01:00
Санхүүгийн төсөөллийг Excel дээр байгуулах дүрэм
Санхүүгийн төсөөлөл EXCEL дээр гүйцэтгэх дүрэм 05:45
Санхүүгийн төсөөлөл гаргах дасгал
Цаг хугацааны дата 05:58
Түүхэн дата шинжилгээ 03:19
Төсөөлөл болон голлох хүчин зүйлс 03:19
Орлогын тайлан EBITDA 02:48
Баланс ажлын капитал 03:25
Үндсэн хөрөнгө тооцоолол 03:49
Өр төлбөрийн тооцоолол 02:44
Баланс болон орлого үр дүнг бөглөх 03:38
Мөнгөн урсгалын тайлан 05:36

Танд зориулсан

Powered by Meworld