data.teacher.lastname

Багш:

.HRConsulting

Төрөл:

Бизнес
Үнэлгээ:

58000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 01:23
Манлайлан удирдахуй
Манлайлан удирдахуй 13:05
Үржүүлэгч ба хуьаагч удирдагч 09:28
Удирдагчаас хамаарах ажилтны сэтгэлзүй 05:18
Байгууллагын соёл
Байгууллагын соёл 11:53
Байгууллагын соёл байгууллагад хэрхэн нөлөөлдөг вэ? 07:22
Байгууллагын соёлын ангилал 07:23
Коучинг менежмент
Коучинг менежментийг хэрэгжүүлж ажилтны бүтээмжийг өсгөх нь 08:33
Talent менежмент
Талент менежмент гэж юу вэ? 12:57
Ажилтны үнэ цэнэ 11:19
Ажилтанг идэвхжүүлэх нь
Ажилтангуудаа хэрхэн идэвхжүүлэх вэ? 12:53
Ажилтны ажлын бүтээмжийг өсгөх 07:32
Багийг амжилттай удирдах нь
Багийг хэрхэн амжилттай зохион байгуулах вэ? 08:45
Багийн шинж тэмдгүүд 14:04
Өөрчлөлтийн менежмент
Та өөрчлөлт хийхэд бэлэн үү? 10:41

Танд зориулсан

Powered by Meworld