data.teacher.lastname

Багш:

.Ц.Бэлгүтэй

Төрөл:

Дизайн
Үнэлгээ:

36000₮

17000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 00:44
Бэлтгэл хэсэг
Анхаарах зүйлс 02:32
Хичээлийн материал 02:07
Үндсэн ойлголт 03:06
Суулгах фонтууд 06:03
Таньд хэрэг болох сайт 04:49
Facebook text overlay 02:39
Хүрээ хийх
Хүрээ хийх арга 1-р хэсэг 05:35
Хүрээ хийх арга 2-р хэсэг 06:57
Хүрээ хийх арга 3-р хэсэг 05:46
Практик хичээл 1
1-р хэсэг 10:04
2-р хэсэг 11:18
Практик хичээл 2
1-р хэсэг 08:40
2-р хэсэг 07:38
3-р хэсэг 04:09
Практик хичээл 3
1-р хэсэг 09:13
2-р хэсэг 11:25
3-р хэсэг 06:19

Танд зориулсан

Powered by Meworld