data.teacher.lastname

Багш:

.Te³

Төрөл:

Мэдээлэл Технологи
Үнэлгээ:

52000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 01:53
Удиртгал
Python хэрхэн суулгах вэ ? IDE гэж юу вэ ? 06:40
Python дээр хэрхэн код бичих вэ ? Syntax, synmax гэж юу вэ? 10:38
Туртл график
Пайтон модуль 1-р хэсэг 07:30
Пайтон модуль 2-р хэсэг 04:05
Функц олох, тэдгээрийг туршин, даалгавар гүйцэтгэх 09:06
Гэрийн даалгавар 1-р хэсэг 08:26
Гэрийн даалгавар 2-р хэсэг 08:30
Гэрийн даалгавар 3-р хэсэг 06:46
Хувьсагчид
Хувьсагчдын тухай 12:03
Variables syntax 1-р хэсэг 08:38
Variables syntax 2-р хэсэг 08:29
Өгөгдлийн төрлүүдийн хооронд хувиргах 08:13
Хувьсагч ашиглан өмнөх бүлгийн кодыг сайжруулах 04:33
Гэрийн даалгавар 1-р хэсэг 09:47
Гэрийн даалгавар 2-р хэсэг 08:11
Орц гарц
Гарц 08:45
Орц 04:15
Chatbot програм зохиох 07:14
Madlibs програм зохиох 10:21
Өмнөх бүлгийн кодыг сайжруулах 04:31
Нөхцөл шалгах болон шийдвэр гаргах
If statement 06:13
Else statement 02:27
Elif statement 06:03
Өмнөх бүлгийн кодыг сайжруулах 02:55
If – гэрийн даалгавар 14:17
Nested if 05:58
Nested if – гэрийн даалгавар 1-р хэсэг 09:58
Nested if – гэрийн даалгавар 2-р хэсэг 10:31
Nested if – гэрийн даалгавар 3-р хэсэг 09:37
Nested if – гэрийн даалгавар 4-р хэсэг 09:55
Nested if – гэрийн даалгавар 5-р хэсэг 11:26
Тоо таах програм бичих 13:36
Урсгалын диаграмм хэрхэн зурах вэ?
"Flow chart" гэж юу вэ? 05:13
"Flow chart" ашиглалт 04:36
Логик үйлдлүүд
Логик үйлдлүүд 08:00
Жишээ код хийж үзүүлэх 04:46
Өмнөх бүлгийн кодыг сайжруулах 04:09
Бодлогууд 1-р хэсэг 08:22
Бодлогууд 2-р хэсэг 08:50
Давталт
Энгийн давталт 01:19
Infinite Loop 08:28
For loop 11:20
Өмнөх бүлгийн кодыг сайжруулах 04:27
For loop бодлогууд 1-р хэсэг 13:25
For loop бодлогууд 2-р хэсэг 13:40
While loop 04:34
While жишээ 03:02
Өмнөх бүлгийн кодыг сайжруулах 06:28
While бодлогууд 1-р хэсэг 13:25
While бодлогууд 2-р хэсэг 07:49
infinity loop 03:48
Nested loops 07:41
Өмнөх бүлгийн кодыг сайжруулах 03:01
Nested loops бодлогууд 1-р хэсэг 13:25
Nested loops бодлогууд 2-р хэсэг 09:38
Функц
Функц 11:52
Жишээ код хийж үзүүлэх 13:55
Өмнөх бүлгийн кодыг сайжруулах 15:30
Функц – бодлогууд 1-р хэсэг 15:41
Функц – бодлогууд 2-р хэсэг 15:20
Нэмэлт өгөгдлийн төрлүүд
Methods 08:16
List 18:09
List – жишээ код хийж үзүүлэх 12:48
List – дасгал 1-р хэсэг 11:45
List – дасгал 2-р хэсэг 10:31
List – дасгал 3-р хэсэг 12:53
Dictionary 1-р хэсэг 09:34
Dictionary 2-р хэсэг 11:22
Dictionary – жишээ код хийж үзүүлэх 10:42
Dictionary – дасгал 1-р хэсэг 08:42
Dictionary – дасгал 2-р хэсэг 09:25
График болон аудио
График модуль оруулах 04:43
Зураг 10:51
Дуу 09:18
Жишээ код хийж үзүүлэх 1-р хэсэг 08:48
Жишээ код хийж үзүүлэх 2-р хэсэг 08:55
"Flappy bird" хэрхэн хийх вэ?
Welcome 1-р хэсэг 13:25
Welcome 2-р хэсэг 13:17
Welcome 3-р хэсэг 13:17
Welcome 4-р хэсэг 13:17
Welcome 5-р хэсэг 06:19
Тоглогчийн хэсгийг хөгжүүлэх нь 1-р хэсэг 13:26
Тоглогчийн хэсгийг хөгжүүлэх нь 2-р хэсэг 13:17
Тоглогчийн хэсгийг хөгжүүлэх нь 3-р хэсэг 10:37
Pipe хөгжүүлэх нь 1-р хэсэг 13:28
Pipe хөгжүүлэх нь 2-р хэсэг 05:15
Оноо гаргаж ирэх 1-р хэсэг 13:25
Оноо гаргаж ирэх 2-р хэсэг 14:42
Collision detection 1-р хэсэг 13:25
Collision detection 2-р хэсэг 03:36
Game over 1-р хэсэг 13:25
Game over 2-р хэсэг 13:17
Game over 2-р хэсэг 07:41
Хичээлийн бие даалт болон Сэтгэл ханамжийн судалгаа
Хичээлийн бие даалт болон Сэтгэл ханамжийн судалгаа 00:22
Шалгалт
шалгалт

Танд зориулсан

Powered by Meworld