data.teacher.lastname

Багш:

Б.Ууганбаяр

Төрөл:

Санхүү Хөрөнгө Оруулалт
Үнэлгээ:

29000₮

18000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 01:00
Хичээлийн материал
Хичээлийн материал 02:07
Үндсэн ойлголт
Үндсэн ойлголт 11:55
Зардалын төлөвлөлт
Зардалын тооцоолол 14:37
Орлогын төлөвлөлт
Орлогын төлөвлөлт 06:48

Танд зориулсан

Powered by Meworld