data.teacher.lastname

Багш:

.HRConsulting

Төрөл:

Хувь Хүний Хөгжил
Үнэлгээ:

28000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 03:05
Манлайлал
Манлайлал гэж юу вэ? 07:01
Манлайллын онол 05:15
Босс болон манлайлагчийн ялгаа 03:40
Баг дундах манлайлал 04:50
Цагийн менежмент
Цагийн менежмент гэж юу вэ? 03:35
Цаг төлөвлөлтийн аргууд 11:51
Цаг төлөвлөлтөд хэрэгтэй зөвлөмжүүд 07:31
Багийн менежмент
Баг гэж юу вэ? 11:33
Багаар ажиллах 1-р хэсэг 08:54
Багаар ажиллах 2-р хэсэг 09:37

Танд зориулсан

Powered by Meworld