data.teacher.lastname

Багш:

.HRConsulting

Төрөл:

Хувь Хүний Хөгжил
Үнэлгээ:

92000₮

69000₮

Танилцуулга хичээл
Танилцуулга 03:05
Хандлагын хүч
Хандлагийн хүч 1-р хэсэг 12:42
Хандлагын хүч 2-р хэсэг 12:22
шалгалт
Харилцааны менежмент
Харилцааны менежмент 1- хэсэг 06:00
Харилцааны менежмент 2-р хэсэг 12:08
Харилцааны менежмент 3-р хэсэг 14:50
шалгалт
Багаар ажиллахуй
Багаар ажиллахуй 1-р хэсэг 11:33
Багаар ажиллахуй 2-р хэсэг 18:22
Шалгалт
Хувийн манлайлал
Хувийн манлайлал 1-р хэсэг 12:07
Хувийн манлайлал 2-р хэсэг 08:11
Шалгалт
Цагийн менежмент
Цагийн менежмент 1-р хэсэг 12:20
Цагийн менежмент 2-р хэсэг 10:18
Шалгалт
Бүтээлчээр сэтгэхүй
Бүтээлчээр сэтгэхүй 1-р хэсэг 18:41
Бүтээлчээр сэтгэхүй 2-р хэсэг 12:26
Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан
Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан 1-р хэсэг 14:15
Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан 2-р хэсэг 13:38
Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан 3-р хэсэг 12:23
Стресс менежмент
Стресс менежмент 1-р хэсэг 06:48
Стресс менежмент 2-р хэсэг 09:21
Стресс менежмент 3-р хэсэг 13:27
Сэтгэл ханамжийн судалгаа
"Хувь хүний хөгжил" цогц сургалтын сэтгэл ханамжийн судалгаа 00:22

Танд зориулсан

Powered by Meworld