data.teacher.lastname

Багш:

.HRConsulting

Төрөл:

Хувь Хүний Хөгжил
Үнэлгээ:

40000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 03:05
Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан
Сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан гэж юу вэ? 05:57
Сэтгэг хөдлөлийн оюун ухаан яагаад чухал вэ? 02:15
Сэтгэл хөдлөл гэж юу вэ? 01:43
Сэтгэл хөдлөлд нөлөөлдөг бодисууд 10:13
Сэтгэл хөдлөлд нөлөөлдөн автомат бодлууд 04:05
Сөрөг бодлоо цэгцлэх 04:17
Биеийн хэмээ удирдах замаар сэтгэл хөдлөлөө хянах нь 04:55
Хөдөлгөөнөөр сэтгэл хөдлөлөө удирдах нь 07:43
Стресс менежмент
Стресс менежмент гэж юу вэ? 11:10
Дистресс буюу сөрөг стресс гэж юу вэ? 01:29
Стрессийн шинж тэмдгүүд хэрхэн илэрдэг вэ? 03:43
Стрессийг хэрхэн удирдах вэ? 13:36
Бүтээлч сэтгэлгээ
Бүтээлч сэтгэлгээ гэж юу вэ? 04:57
Логик сэтгэлгээ гэж юу вэ? 03:48
Бидний тархи хэрхэн ажилладаг вэ? 01:56
Бүтээлч сэтгэлгээний онол 08:16
Бүтээлч сэтгэлгээний жишээ 01:39
Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх аргууд 11:01

Танд зориулсан

Powered by Meworld