data.teacher.lastname

Багш:

.SMM

Төрөл:

Маркетинг
Үнэлгээ:

249000₮

119000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 03:49
Сошиал медиа маркетингийн суурь ойлголтууд
Сошиал медиа яагаад чухал вэ? 05:03
Олон улсын болон Монгол улсын сошиал медиа хэрэглээ 05:27
Нийтлэг хэрэглэгддэг сошиал медиа платформууд 03:39
Facebook маркетинг
Танилцуулга 02:58
Facebook page хэрхэн үүсгэж тохируулах вэ ? 1-р хэсэг 08:57
Facebook page хэрхэн үүсгэж тохируулах вэ ? 2-р хэсэг 09:14
Page-ийн shop хэсгийг тохируулах бараа байршуулах 12:34
Page-ийн Service хэсгийг тохируулах үйлчилгээ нэмэх 05:36
Page-ийн offer хэсэгт бүтээгдэхүүн байршуулах 06:12
Page-ийн metadata үүсгэх 02:38
Facebook group үүсгэх тохиргоо хийх 12:27
Page дээр event үүсгэх, тохиргоо хийх 09:45
Creator studio гэж юу вэ ? 15:52
Creator studio ашиглан видео байршуулах 1-р хэсэг 10:57
Creator studio ашиглан видео байршуулах 2-р хэсэг 13:23
Creator studio ашиглан видео байршуулах 3-р хэсэг 10:39
Creator studio ашиглан зураг байршуулах 03:08
Facebook page-тэй youtube instagram холбох 05:28
Facebook page-тэй twitter холбох 03:23
Ads manage гэж юу вэ? 07:26
Post engage-ээ хэрхэн тохируулах вэ ? 1-р хэсэг 07:01
Post engage-ээ хэрхэн тохируулах вэ ? 2-р хэсэг 10:24
Video boost хэрхэн үр дүнтэй хийх вэ ? 13:57
Facebook page-ээ хэрхэн boost хийх вэ ? 07:28
Audience manager гэж юу вэ? 1-р хэсэг 09:36
Audience manager гэж юу вэ? 2-р хэсэг 09:52
Хэрхэн audience boost хийх вэ ? 05:45
Төлбөртэй сурталчилгааны тайлан хэрхэн хүлээн авах вэ ? 14:02
Facebook grid tool буюу төлбөртэй сурталчилгааны текст хянах 04:07
Message хэсгийг тайлбар 01:07
Message хэсгийг автоматжуулах нь 1-р хэсэг 11:09
Message хэсгийг автоматжуулах нь 2-р хэсэг 00:00
Message хэсгийг автоматжуулах нь 2-р хэсэг 00:00
Chatbot гэж юу вэ ? 00:00
Chatbot хөгжүүлэх facebook page-тэй холбох 1-р хэсэг 00:00
Chatbot хөгжүүлэх facebook page-тэй холбох 2-р хэсэг 00:00
Chatbot хөгжүүлэх facebook page-тэй холбох 3-р хэсэг 00:00
Chatbot хөгжүүлэх facebook page-тэй холбох 4-р хэсэг 00:00
Analytic tool хэрхэн ашиглах вэ ? 00:00
Хэрхэн уралдаан зарлаж ялагч тодруулах вэ ? 00:00
Instagram маркетинг
Танилцуулга 00:00
Instagram аккоунт үүсгэх 00:00
Компютероос пост оруулах 1-р хэсэг 00:00
Компютероос пост оруулах 2-р хэсэг 00:00
Утаснаас пост оруулах 1-р хэсэг 00:00
Утаснаас пост оруулах 2-р хэсэг 00:00
Утаснаас пост оруулах 3-р хэсэг 00:00
Компютероос boost хийх 1-р хэсэг 00:00
Компютероос boost хийх 2-р хэсэг 00:00
Гар утаснаас пост boost хийх 00:00
Гар утаснаас story boost хийх 00:00
Twitter маркетинг
Twitter аккоунт үүсгэх 00:00
Content library цэс ашиглах 00:00
Twitter-т хэрхэн зар сурталчилгаа оруулах вэ ? 1-р хэсэг 00:00
Twitter-т хэрхэн зар сурталчилгаа оруулах вэ ? 2-р хэсэг 00:00
Media цэсийг ашиглан контент оруулах 00:00
Youtube маркетинг
Танилцуулга 03:34
Яагаад youtube маркетинг хэрэгтэй вэ? 03:12
Youtube аккоунт үүсгэж тохируулах 1-р хэсэг 15:34
Youtube аккоунт үүсгэж тохируулах 2-р хэсэг 07:53
Youtube контент оруулах тохиргоо 1-р хэсэг 15:22
Youtube контент оруулах тохиргоо 2-р хэсэг 09:54
Youtube контент оруулах тохиргоо 3-р хэсэг 08:44
Youtube сувгийн давтагдашгүй URL үүсгэх 03:55
Youtube сувгийн analytic ашиглах 16:28
Linkedin маркетинг
Танилцуулга 03:02
Аккоунт үүсгэх 05:23
Page үүсгэх 15:22
Контент оруулах стандарт 15:41
Linkedin group үүсгэх 05:55
Ажил үүсгэх 10:04
Linkedin ads manager үүсгэх, тохиргоо хийх 1-р хэсэг 11:08
Linkedin ads manager үүсгэх, тохиргоо хийх 2-р хэсэг 12:50
Linkedin ads manager үүсгэх, тохиргоо хийх 3-р хэсэг 14:13
Google маркетинг
Танилцуулга 09:07
Google business хаяг үүсгэх 1-р хэсэг 13:06
Google business хаяг үүсгэх 2-р хэсэг 10:09
Google search engine тохиргоо хийх 1-р хэсэг 09:40
Google search engine тохиргоо хийх 2-р хэсэг 08:10
Display network ad үүсгэх 1-р хэсэг 10:46
Display network ad үүсгэх 2-р хэсэг 05:27
Video banner ad үүсгэх 11:58
Сошиал медиа сувгууд дээр хэрхэн Live хийх вэ?
Сошиал медиа сувгууд дээр хэрхэн live хийх вэ? 02:52
Контент төлөвлөлт
Сошиал медиа маркетинг багийн төлөвлөлт 04:03
Контент бэлдэхдээ анхаарах зүйлс 1-р хэсэг 07:48
Контент бэлдэхдээ анхаарах зүйлс 2-р хэсэг 08:28
Контент төлөвлөлтийн темплэйт 05:48
Сошиал медиа автоматжуулалт
Танилцуулга 02:37
Buffer ашиглан сошиал медиа хаягуудаа хянах 1-р хэсэг 15:45
Buffer ашиглан сошиал медиа хаягуудаа хянах 2-р хэсэг 14:11
Hootsuite ашиглан сошиал медиа хаягуудаа хянах 1-р хэсэг 12:45
Hootsuite ашиглан сошиал медиа хаягуудаа хянах 2-р хэсэг 11:02
Hootsuite ашиглан сошиал медиа хаягуудаа хянах 3-р хэсэг 12:02
Tweetdeck ашиглан twitter хаягаа удирдах нь 15:50

Танд зориулсан

Item 1 of 4
Item 1 of 4
Item 1 of 4
Item 1 of 4

Powered by Meworld