data.teacher.lastname

Багш:

.AmarInvestment

Төрөл:

Хувь Хүний Хөгжил
Үнэлгээ:

48000₮

27000₮

Танилцуулга
Хичээлийн танилцуулга 01:24
Илтгэх урлаг гэж юу вэ ?
Реторик – Илтгэх ур чадвар гэж юу вэ? 1-р хэсэг 08:30
Реторик – Илтгэх ур чадвар гэж юу вэ? 2-р хэсэг 08:20
Rеторик 02 -Илтгэх ур чадварийн онцлог ашиг тус 1-р хэсэг 09:20
Rеторик 02 -Илтгэх ур чадварийн онцлог ашиг тус 2-р хэсэг 08:54
Илтгэлийн бүтэц, үр дүн, илтгэл бичих
Илтгэлийн бүтэц 16:00
Илтгэлийн үр дүн, илтгэл бичих нь 1-р хэсэг 12:51
Илтгэлийн үр дүн, илтгэл бичих нь 2-р хэсэг 12:44
Биеийн хэлэмжийг зөв ашиглах нь
Биеийн хэлэмжийг зөв ашиглах нь 1-р хэсэг 16:07
Биеийн хэлэмжийг зөв ашиглах нь 2-р хэсэг 14:39
Илтгэгчийн имидж 1-р хэсэг 11:47
Илтгэгчийн имидж 2-р хэсэг 11:32
Баталгаа нотолгоо
Баталгаа 1-р хэсэг 09:58
Баталгаа 2-р хэсэг 08:08
Нотолгоо 1-р хэсэг 10:00
Нотолгоо 2-р хэсэг 10:10
Үг сонголт, найруулга зүй
Үг сонголт 12:31
Найруулга зүй 09:33
Сэтгэл ханамжийн судалгаа
Илтгэх урлаг – Олон нийтийн яриа – Харилцааны чадвар олгох цогц сургалтын сэтгэл ханамжийн судалгаа 00:22

Танд зориулсан

Powered by Meworld