data.teacher.lastname

Багш:

Э.Мөнгөншагай

Төрөл:

Бизнес , Маркетинг , Оффис Чадвар
Үнэлгээ:

18000₮

Танилцуулга хичээл
SPSS Programm танилцуулга 12:47
АНХАН ШАТНЫ ШИНЖИЛГЭЭ
Measure буюу өгөгдөл ба хэмжилт 11:41
Олон сонголттой асуултан дээр хэрхэн шинжилгээ хийх вэ? 08:42
Давтамжийн тархалтын шинжилгээ 10:03
Excel-с SPSS-рүү хөрвүүлэх нь 07:57
“IF” Функц ашиглах нь: 1-р хэсэг 08:04
“IF” Функц ашиглах нь: 2-р хэсэг 07:35
“Split” Функц ашиглан датаг харьцуулах шинжилгээ хийх нь 04:36
Хэрхэн дахиж кодлох вэ? 08:15
ДУНД ШАТНЫ ШИНЖИЛГЭЭ
2 талт хүснэгтийн аргаар Хи-квадрат шинжилгээ хийх нь 06:21
Нэг түүврийн хувьд таамаглал шалгах 06:37
Бүлгүүдийн дунджийн ялгаагаар таамаглал шалгах 10:27
“Paried Samples” Хослосон таамаглал шалгах 06:43
Ахисан шатны шинжилгээ
Вариацын шинжилгээ - ANOVA 14:18
Корреляцийн шинжилгээ 11:49
Регрессийн шинжилгээ 14:42
Сэтгэл ханамжийн судалгаа
Хэрхэн “SPSS Programm” дээр судалгаа боловсруулах вэ? хичээлийн сэтгэл ханамжийн судалгаа 00:22
Шалгалт
Шалгалт

Танд зориулсан

Item 1 of 4
Item 1 of 4
Item 1 of 4
Item 1 of 4

Powered by Meworld