data.teacher.lastname

Багш:

.SMM

Төрөл:

Маркетинг
Үнэлгээ:

33000₮

19000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 05:11
Аккоунт хэрхэн үүсгэж тохиргоо хийх вэ ?
Аккоунт үүсгэж тохируулах 14:19
Контент оруулах
Контент оруулах 11:31
Зар сурталчилгаа оруулах
1-р хэсэг 14:27
2-р хэсэг 07:51
Media studio ашиглах
Media studio 06:53
Live хэрхэн хийх вэ ?
Twitter дээр live хэрхэн хийх вэ ? 02:52
Сэтгэл ханамжийн судалгаа
Сэтгэл ханамжийн судалгаа 00:23

Танд зориулсан

Item 1 of 4
Item 1 of 4
Item 1 of 4
Item 1 of 4

Powered by Meworld