data.teacher.lastname

Багш:

Б.Ууганбаяр

Төрөл:

Бизнес
Үнэлгээ:

37000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 01:42
Төслийн удирдлага
Төслийг хэрхэн амжилттай удирдах вэ 13:59
Төслийн эхлэл
Төслийн тодорхойлолт боловсруулах 16:24
Төслийн төлөвлөгөө гаргах 11:03
Төслийн судалгааны арга зүй
Төслийн судалгаа хийх аргачлал 12:07
Зах зээлийн судалгааны үндсэн бүтэц 06:59
Микро орчны судалгаа 11:49
Хүний нөөц
Төслийн хүнийнөөцийн удирдлага 19:46
Төслийн санхүүжилт
Төслийн төсвийг боловсруулах нь 16:17
Төслийн маркетинг
Төслийн маркетинг 10:33
Сургалтын үр дүн
Дүгнэлт хичээл 03:08

Танд зориулсан

Powered by Meworld