НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТ

1. 

МЭВЭНТО ХХК ны өмч болох Melearn.mn сайт нь онлайн сургалтын албан ёсны цахим хуудас бөгөөд бүх төрлийн цахим сургалтад суралцах гүүр болоход оршино.

2. 

Манай онлайн сургалт нь: Салбартаа хамгийн чадварлаг багш, сургалтын байгууллагуудтай хамтран бэлтгэсэн сургалт болно.

3. 

МЭВЭНТО ХХК үйлчилгээний нөхцөлийг шинэчлэлт бүрт өөрчлөх эрхтэй ба үйлчилгээний нөхцөл олон нийтэд үргэлж нээлттэй байна.

ХОЁР. ВЭБСАЙТ БА ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1. 

Суралцагчдын хувийн мэдээлэл, төлбөр төлөлт болон бүх төрлийн нууцлалыг хоёр тал бүрэн хариуцна.

2. 

Melearn.mn сайтын тэмдэгтүүд нь МЭВЭНТО ХХК өмч бөгөөд лого, нэр, бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийг хуулах, тараах, олшруулахыг албан зөвшөөрөлгүй ашиглахыг хориглоно.

3. 

Вэбсайт нь тогтмол өдөр бүр 24 цагийн ажиллагаатай байх бөгөөд шаардлага гарч түр хугацаанд хаагдах эсвэл засвар хийгдэх тохиолдолд систем хариуцсан ажилтад ажлын цагаар боломжит дээд хугацаанд засварлах үүрэгтэй.

4. 

Вэбсайтын тусламжийн төв нь ажлын өдөр 09:00-17:00 цагуудад ажиллана. Хэрэглэгчийн санал гомдол, санаа бодол, шүүмж маргаан зэргийг тусламжийн төв шийдвэрлэн хүлээн авах болно.

5. 

Сургалтын үнийн шинэчлэл, урамшуулал хөнгөлөлт болон шинэ үйлчилгээг байгууллага бүрэн хариуцна. Мөн хичээлийн төлбөрт таны сургалтын ашиглагдах материал, заавар зөвлөгөө багтсан болно.

6. 

Сурагч хичээлээ үзэхдээ хамгийн ихдээ 3 компьютер эсвэл ухаалаг гар утас, таблет ашиглан үзэх боломжтой бөгөөд өөр компьютероос үзэх боломжгүй болно. Хэрэв сурагчдын хэрэглэж буй төхөөрөмж гэмтэл согог гарсан бол нийт 3 удаа эрх сэргээх боломжтой бөгөөд үүнээс их тохиолдолд сурагчдыг өөр төхөөрөмж ашиглан хичээлээ үзэх эрхийг сэргээж өгөхгүй болно. Энэ нь суралцагч хувийн хичээл үзэх эрхээ бусдад шилжүүлж ашиглуулахаас сэргийлсэн систем болно.

7. 

Техник, технологи шинэчлэлт хийх үед ажлын 14 хоногоос дээшгүй хугацаагаар сургалтын цахим хуудас сурагчдад мэдэгдэн засварлаж хэсэг хугацаанд ажиллахгүй байх эрхтэй.

8. 

Хичээл үзэхдээ МЭВЭНТО ХХК болон тухайн сургалтын багш нартай хамтран гаргасан тусгай хөтөлбөрөөр үзэх боломжтой бөгөөд үүнийг өөрчлөх, өөр системээр үзэх ямар ч боломжгүй.

9. 

Сурагчдын хувийн сахилга бат болон ар гэрийн асуудлаас болж үүссэн асуудлыг МЭВЭНТО ХХК шийдвэрлэхэд туслах болон харилцан ойлгох үүрэггүй бөгөөд ямар нэгэн хамааралгүй байх болно.

10. 

Бүх суралцагчид тэгш эрх, үүрэгтэй байх бөгөөд ямар нэгэн сурагч бусад сурагчаас илүү давамгай эрх эдлэхгүй.

11. 

Сургалт оруулсан багш өөрийн зааж буй хичээлийн хөтөлбөр болон сургалт явагдах системийг хүссэн үедээ шинэчлэх эрхтэй бөгөөд заагдаж буй хичээлийн үндсэн гол агуулгад өөрчлөлт оруулахгүй байх үүрэгтэй.

12. 

Шаардлагатай гэж үзвэл сургалтын төлбөр хууль бус эх үүсвэрээс орж ирсэн эсэхийг шалгах, нягтлах зэргээр суралцагчаас тодруулга авах эрхтэй.

13. 

Иргэний хуулийн 228, 497, 510, 511-р зүйлд заасны дагуу суралцагчийн хууль бус, санаатай болон болгоомжгүй үйлдэл/эс үйлдэхүй/-ийн улмаас МЭВЭНТО ХХК-ийн нэр хүнд, эд хөрөнгөнд учирсан эдийн болон эдийн бус гэм хорыг арилгах арга хэмжээг авах эрхтэй

ГУРАВ. БҮРТГЭЛ БА СУРАЛЦАГЧ

1. 

Вэбсайтад бүртгүүлэгчид бүртгүүлэх хэсгээр өөрийн бүртгэлтэй болно.

2. 

Вэбсайтад бүртгүүлэгчид гагцхүү үнэн бодит мэдээллийг оруулах шаардлагатай бөгөөд мэдээллийн цэсийг бүрэн гүйцэд бөглөсөн тохиолдолд нэвтрэх болно.

3. 

Тухайн суралцагсдын мэдээлэл бодит үнэн байдалд суралцагсад өөрсдөө бүрэн хариуцлага хүлээх болно.

4. 

Суралцагч нь нэг цахим э-мэйл хаягаар бүртгэлтэй болно. Ашиглагдсан хаяг дахин өөр бүртгэлд ашиглагдах боломжгүй.

5. 

Суралцагчдын мэдээллийг байгууллага нууцлах эрхийг эдэлнэ.

6. 

Суралцагчид нь хэн нэгэнд өөрийн эрхээ шилжүүлэх болон худалдаалсан тохиолдолд суралцах эрхийг эргэн нээх боломжгүйгээр хааж 2.6-ыг үндэслэн төлбөр буцаан олгох боломжгүй.

7. 

Хэрэв суралцагчид худал ташаа мэдээлэл оруулах тохиолдолд тухайн бүртгэлийг хаана.

8. 

Суралцагч нь хичээл судлан үзэх тоног төхөөрөмж, интернэтээр өөрийгөө хангах үүрэгтэй.

9. 

Суралцагч шинэчлэгдсэн үйлчилгээний нөхцөлийн дагуу эрхээ эдлэх мөн үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй.

10. 

МЭВЭНТО ХХК-ийн нэр хүндийг ямагт дээдлэн үйл ажиллагаанд хүндэтгэлтэй хандах, хуулиар хориглосон аливаа үйлдлийг тэвчих.

ДӨРӨВ. ОНЛАЙН СУРГАЛТ

1. 

МЭВЭНТО ХХК –с эрхлэн гаргаж буй интернетийн нэгдсэн сургалт нь бүх төрлийн хичээлүүдээс өөрийн хүссэн хичээлийг сонгон авч хүссэн цагтаа туршлагатай мэргэжилтний бэлтгэсэн хичээлүүдийг бие даан суралцахыг хэлнэ.

2. 

Суралцагсад хүссэн үедээ хүссэн газартаа бие даан суралцах боломжтой ба асуудал санал бодлоо манай www.melearn.mn вэбсайтын тусламжийн төвд хандах эрхтэй.

ТАВ. СУРГАЛТ АВАХ, СУРГАЛТ ЦУЦЛАХ

1. 

Сургалт авах

   • 

Суралцагч melearn.mn вэбсайтын бүртгүүлэх гэсэн цэсэд өөрийн мэдээллээ оруулж бүртгэлтэй хэрэглэгч болох.

   • 

Бүртгэлтэй хэрэглэгч болсноор хичээл бүрийн өмнөх оршил бүхий видео хичээл, хичээлүүдийн хөтөлбөр, видео бичлэгийн цаг хугацаа бүрийг харах үнэ төлбөргүйгээр харах боломжтой.

   • 

Хичээл бүр рүү ормогц сургалтын төлбөр, хичээлийн түвшин, хөтөлбөр, зааж буй багшийн мэдээлэл болон хичээлийн үнэлгээ гэсэн мэдээллүүдийг харах боломжтой.

   • 

Таалагдсан хичээлүүд рүү орон худалдаж авах цэс дээр дармагц дансаар шилжүүлэх эсвэл QPay төлбөрийн сувгийг ашиглан төлбөрөө төлөх хэсгийг сонгосноор танд төлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл гарч ирнэ.

   • 

Төлбөр төлснөөр таны бүртгэлтэй утасны дугаар руу 10 минутын дотор мэссэж илгээн та хичээлээ үзэх эрхтэй болно.

   • 

Та сургалтын ашиглагдах материалыг татаж аван хэрэглэх, багштай чатлах хэсгээрээ сургалтын хугацаандаа сургалттай холбоотой хүссэн асуултаа асуун, зөвлөгөө авах бүрэн боломжтой

   • 

Хэрэглэгчийн нэр нууц үг мартсан, тус төвөөс хүргүүлсэн цахим шуудан өөрийн үйлдлүүдээс болж устгагдсан мөн алдагдсан тохиолдолд 86600302 дугаар руу холбогдон хувийн мэдээллээ шалгуулан сэргээх боломжтой

   • 

Суралцагч хичээлийн явцад тулгарах интернетийн хурд, тог цахилгаан, чихэвч гэх мэт асуудлуудаас урьдчилан сэргийлэн бэлтгэх.

   • 

Суралцагч 86600302 дугаар руу холбогдон санал хүсэлт, гомдолоо бүрэн илэрхийлэх боломжтой.

2. 

Сургалт цуцлах

   • 

Суралцагч өөрийн сургалтын эрхийг өөр этгээдэд шилжүүлсэн тохиолдолд цуцлах болно.

   • 

Суралцагч сургалтын мэдээллийг зөвшөөрөлгүй цааш нь тараасан тохиолдолд хуулийн хатуу хариуцлага тооцно.

   • 

Сурагч мэдээллийн ажилтан болон зөвлөх багштай зүй бусаар харьцаж, сургалтын талаар хуурамч мэдээлэл цааш тараасан тохиолдолд зөвлөх багш болон мэдээллийн ажилтан 3 удаагийн анхааруулга өгөх бөгөөд 3 удаагийн анхааруулгаас хэтэрч зүй бусаар харьцаж, сургалтын талаар хуурамч мэдээлэл цааш тараасан тохиолдолд сурагчийн хичээл үзэх эрхийг дахин сэргээх боломжгүй болгож 6.5 дээрх заалтыг үндэслэн төлбөрийг огт буцаан олгохгүй болно.

ЗУРГАА. ТӨЛБӨР ТООЦОО

1. 

Суралцагч сургалт эхлэхээс өмнө сургалтын төлбөрийг бүрэн төлсөн байна.

2. 

Сургалтын төлбөр нь төгрөгийн ханш болон инфляц эдийн засгийн бусад нөхцөл байдлаас хамааран өөрчлөгдөж болно.

3. 

Төлбөр төлөлт баталгаажсаны дараагаар сургалтын эрхийн баталгаажилтыг суралцагчдын бүртгэлтэй цахим шуудан руу албан бичиг илгээх мөн утсаар холбогдох болно.

4. 

Суралцагчид тодорхой шалтгааны улмаас төлбөр буцаан авах шаардлага гарсан тохиолдолд дараах нөхцөлтэй.

   • 

Хичээлээ эхлүүлэхээс өмнө төлбөрөө авах бол нийт төлбөрийг 90% -ийг буцаан олгох.

   • 

Сургалтын төлбөр хууль бус эх үүсвэр болон зээлийн эх үүсвэрээс орж ирсэн болох нь тогтоогдвол буцааг олголт хийгдэхгүй.

   • 

Худалдан авсан хичээлээ эхлүүлсэн тохиолдолд төлбөрийг буцаан олгох боломжгүй.

   • 

Энэ гэрээг хэрэгжүүлэх явцад гарах аливаа маргааныг талууд эв зүйгээр шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ. Хэрэв нэгдсэн шийдвэрт эс хүрвэл сургалтын харьяалах дүүргийн шүүхээр шийдвэрлүүлнэ