data.teacher.lastname

Багш:

С.Батцэнгэл

Төрөл:

Мэдээлэл Технологи
Үнэлгээ:

19000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 00:41
Суурь ойлголт
Веб хуудастай болохоосоо өмнө мэдэх шаардлагатай зүйлс 18:30
Хүссэн веб тэмплэйтээ суулгах нь 14:57
Өөрийн веб хуудсыг үүсгэцгээе
Home page үүсгэх 1-р хэсэг 15:47
Home page үүсгэх 2-р хэсэг 14:56
Home page үүсгэх 3-р хэсэг 28:32
Утаснаас нэвтрэхэд харагдах Home page 09:40
Menu хэсгийн тохиргоо 15:38
Үйлчилгээ menu тохируулах 10:35
Төслүүд хуудсын тохиргоо 17:28
Холбоо барих хуудас тохируулах 15:51
Шинээр хуудас нэмэх болон action button 10:38
Footer хэсэг тохируулах 03:00
Веб сайтаа хэрхэн гадны халдлагаас хамгаалах вэ?
SSL Certificate нэмэх, вебийн хамгаалалт 07:00

Танд зориулсан

Powered by Meworld