data.teacher.lastname

Багш:

.SMM

Төрөл:

Бизнес , Маркетинг
Үнэлгээ:

62000₮

49000₮

Танилцуулга
Та энэхүү хичээлээр юу сурах вэ? 02:58
Facebook хуудасын бүрэн тохиргоо
Facebook Page хэрхэн үүсгэх вэ? 1-р хэсэг 08:57
Facebook Page хэрхэн үүсгэх вэ? 2-р хэсэг 09:14
Page-н Shop хэсэгт бараа бүтээгдэхүүнээ байршуулах нь 12:34
Page-н Service хэсэгт үйлчилгээний мэдээллээ оруулах нь 05:36
Page-н Offer хэсэгт бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хямдрал урамшууллаа оруулах нь 06:12
Page-н MetaData тусламжтайгаар Post хэсгийн зураг тайлбарыг хадгалах 02:38
Facebook Group үүсгэх, бүрэн тохиргоо 12:27
Page дээрээ Event үүсгэх, бүрэн тохиргоо 09:45
"Creater studio" контент оруулах бүрэн тохиргоо
Creater Studio гэж юу вэ? 15:52
Creater Studio ашиглан зурган болон видео контент оруулах нь 1-р хэсэг 10:57
Creater Studio ашиглан зурган болон видео контент оруулах нь 2-р хэсэг 13:23
Creater Studio ашиглан зурган болон видео контент оруулах нь 3-р хэсэг 10:39
Creater Studio ашиглан photo album үүсгэх нь 03:08
"Tabs" хэсгийн тохиргоо
Youtube, Instagram сувгуудыг Facebook Page-тэй холбох 05:28
Twitter сувгийг Facebook Page-тэй холбох 03:23
"Ads manager" төлбөртэй сурталчилгаа
Ads Manager гэж юу вэ? 07:26
Post Engage-ээ хэрхэн тохируулах вэ? 1-р хэсэг 07:01
Post Engage-ээ хэрхэн тохируулах вэ? 2-р хэсэг 10:24
Video boost хэрхэн үр дүнтэй хийх вэ? 13:57
Хэрхэн boost хийж Facebook Page-н хандалтаа ихэсгэх вэ? 07:28
"Audience manager" хэрэглэгчийн сегмент үүсгэх
Audience Manager гэж юу вэ? 1-р хэсэг 09:36
Audience Manager гэж юу вэ? 2-р хэсэг 09:52
Хэрхэн Audience Boost хийх вэ? 05:45
"Monitoring" буюу тайлан бэлтгэх
Төлбөртэй сурталчилгааны үр дүнг хянах, тайлангийн хуулга авах заавар 14:02
"Grid tool" хэсгийн тохиргоо
Зар сурталчилгааны текстийг зөв зохистой удирдах нь 04:07
"Message" хэсгийн тохиргоо
Message хэсгийг тайлбарлах нь 01:07
Message хэсгийг автоматжуулах нь 1-р хэсэг 11:09
Message хэсгийг автоматжуулах нь 2-р хэсэг 12:28
Message хэсгийг автоматжуулах нь 3-р хэсэг 11:04
"Chatbot" буюу автомаь хариулагч үүсгэх
Chatbot гэж юу вэ? 06:34
Chatbot үүсгэх ба Facebook Page-тэй холбох арга техникүүд 1-р хэсэг 12:20
Chatbot үүсгэх ба Facebook Page-тэй холбох арга техникүүд 2-р хэсэг 14:53
Chatbot үүсгэх ба Facebook Page-тэй холбох арга техникүүд 3-р хэсэг 14:54
Chatbot үүсгэх ба Facebook Page-тэй холбох арга техникүүд 4-р хэсэг 11:14
"Facebook Analytics" ашиглах
Facebook Page дээр аналик шинжилгээ хийх нь 15:02
"Facebook Contest" уралдаан зохиох
Хэрхэн уралдаан зарлаж ялагчаа тодруулах вэ? 10:05
Live хэрхэн хийх вэ ?
Live хэрхэн хийх вэ? 02:51
Сэтгэл ханамжийн судалгаа
"Facebook marketing" хэрхэн амжилттай хийх вэ? цогц сургалтын сэтгэл ханамжийн судалгаа 00:22

Танд зориулсан

Item 1 of 4
Item 1 of 4
Item 1 of 4
Item 1 of 4

Powered by Meworld