data.teacher.lastname

Багш:

Б.Ууганбаяр

Төрөл:

Маркетинг
Үнэлгээ:

32000₮

17000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 00:37
Үндсэн ойлголт
Үндсэн ойлголт 11:50
Хэрэглэгчийн зан төлөв
Монголчуудын бараа бүтээгдэхүүн сонгох сэтгэлгээ 09:00
Үйл ажиллагааны дараалал
Маркетингийн үйл ажиллагааны дараалал ба "Design thinking" 11:59

Танд зориулсан

Powered by Meworld