data.teacher.lastname

Багш:

.Melearn Original

Төрөл:

Оффис Чадвар
Үнэлгээ:

62000₮

39000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 02:32
Үндсэн ойлголт
Энэ бүлэгт та юу сурах вэ? 00:31
Программын танилцуулга 02:40
Quick access гэж юу вэ ? 02:00
Ribbon хэсгийг өөрт ашиглах байдлаар тохируулах 04:33
Microsoft excel программд ямар өгөгдлийн төрлүүдтэй ажиллах боломжтой вэ? 06:12
Files цэсийг ашиглаж сурцгаая 11:31
Гараас хялбар байдлаар "Shortcut"-уудыг ашиглах нь 11:47
Microsoft excel программын үндсэн цэсүүд
Home цэс - Clipboard 13:13
Home цэс - Font 04:44
Home цэс - Alignment & Number 04:59
Home цэс - Styles & Cells 15:34
Home цэс - Editing 11:10
Insert цэс - Table 07:17
Insert цэс - Зураг болон дүрс оруулах 06:03
Insert цэс - Баганан диаграм үүсгэх 06:35
Insert цэс - Диаграм үүсгэх 10:20
Insert цэс - Design хэсгийг ашиглам диаграмаа сайжруулах 12:26
Insert цэс - Format & Fill 07:59
Insert цэс - Format хэсгийн бусад тохиргоонууд 10:57
Insert цэс - диаграм үүсгэх боломжууд , Hyperlink 09:02
Insert цэс - Текст талбар үүсгэх 07:23
Page Layout цэс 10:36
Review цэс 08:55
View цэс 10:02
Өргөн ашиглагддаг функцууд
Энэ бүлэгт та юу сурах вэ? 04:12
Хамгийн их ашиглагддаг функцууд 14:53
Нөхцөл шалгах функц 14:47
Олон нөхцөл зэрэг шалгах 10:03
Тексттэй ажилах функц 1-р хэсэг 11:50
Тексттэй ажилах функц 2-р хэсэг 03:33
Он сартай ажиллах функц 07:36
Ахисан шатны функцууд
Энэ бүлэгт та юу сурах вэ ? 11:19
Lookup функц 08:46
VLookup функц 14:08
HLookup болон Index matching функц 06:45
Index matching функц 14:27
Sumif Функц 04:18
Sumif функцийн нэмэлт хэрэглээ 1-р хэсэг 06:22
Sumif функцийн нэмэлт хэрэглээ 2-р хэсэг 07:16
Countif функц 03:44
Averageif функц 03:35
DSum функц 04:43
DCount функц 02:51
Subtotal функц 03:31
Offset функц 1-р хэсэг 07:47
Offset функц 2-р хэсэг 07:59
Indirectif функц 06:31
Choose функц 04:27
Dynamic функцуудын дүгнэлт 00:38
Pivot хүснэгт
Хэрхэн pivot хүснэгт үүсгэх вэ? 1-р хэсэг 11:14
Хэрхэн pivot хүснэгт үүсгэх вэ? 2-р хэсэг 10:59
Group selection гэж юу вэ? Хэрхэн ашиглах вэ? 00:49
Slicer ашиглах 03:31
Pivot хүснэгтэд timeline нэмэх 03:07
Data refresh хэсгийг ашиглаж сурцгаая 01:03
Change data source хэсгийг ашиглаж сурцгаая 01:13
Нэмэлт тооцоолол хийх боломж 02:28
Хувьсах диаграм үүсгэх 03:35
Show хэсгийн хэрэглээ 00:54
Design tab ашиглан өгөгдлийг илүү цэгцтэй болгох нь 03:40
График хэрэглүүрүүд 02:35
Хянах самбар байгуулах
Хянах самбар хэрхэн үүсгэж тохируулах вэ? 1-р хэсэг 08:59
Хянах самбар хэрхэн үүсгэж тохируулах вэ? 2-р хэсэг 08:49
Хянах самбар хэрхэн үүсгэж тохируулах вэ? 3-р хэсэг 08:18
Нэмэлтээр Add-ins оруулж ирэх, тохиргоо өөрчлөх
Add-ins хэрхэн ашиглах вэ? 1-р хэсэг 07:31
Add-ins хэрхэн ашиглах вэ? 2-р хэсэг 06:44
Macro кодчилол гэж юу вэ? үүнийг хэрхэн ашиглах вэ? 07:46
Шалгалт
Хичээлийн нэгдсэн шалгалт

Танд зориулсан

Powered by Meworld