data.teacher.lastname

Багш:

.Melearn Original

Төрөл:

Оффис Чадвар
Үнэлгээ:

49000₮

28000₮

Танилцуулга
Танилцуулга 01:52
Үндсэн ойлголт
Үндсэн ойлголтууд 09:38
File цэс
Энэхүү хэсэгт та юу сурах вэ? 00:45
Хэрхэн хамгаалалт хийх вэ? 04:24
Бичвэрийн доор гардаг улаан зураасыг арилгах 01:51
Фонт форматжуулах 01:37
Хэмжээс тохируулах 01:50
Коммандын товчлолууд
Коммандын товчлолууд 09:42
Home цэс
Агуулга дугаарлалт 02:20
Clipboard хэсэг 02:10
Фонт хэсэг 05:51
Параграп хэсэг 09:14
Стайл хэсэг 13:41
Хүснэгт болон эх сурвалж форматжуулах 02:32
Insert цэс
Хуудас болон хүснэгт нэмэх 10:13
Хүснэгт форматжуулах 13:14
Зураг оруулах 05:34
Дүрс оруулах 16:10
Диаграм оруулах 17:07
Хуудас дугаарлалт 1-р хэсэг 09:40
Хуудас дугаарлалт 2-р хэсэг 09:21
Математикийн томъёо оруулах 1-р хэсэг 11:25
Математикийн томъёо оруулах 2-р хэсэг 11:02
Insert цэсний дүгнэлт 00:31
Design Цэс
Та энэ бүлэгт юу сурах вэ? 00:25
Бичвэрт формат оруулах 01:22
Watermark оруулах 01:44
Хуудасны өнгө солих 01:15
Хуудсанд хүрээ хийх 03:02
Page Layout Цэс
Page Layout цэс 14:13
References цэс
Бичиг баримтын агуулга гаргах 11:19
Эх сурвалж, ном зүй нэмэх 10:42
Зураг, хүснэгтэд тодорхойлолт нэмэх 12:40
Ишлэлийн эх сурвалжийг заах 03:17
Review цэс
Review цэс 11:56
Developer цэс
Developer цэс ашиглан анкет хийх 14:50
Хичээлийн шалгалт
Хичээлийн шалгалт

Танд зориулсан

Powered by Meworld